Valpreventie ouderen, Haarlem en omgeving

Home

Wat is Sta Sterk!

Sta Sterk! is een groep samenwerkende (multidisciplinaire) fysiotherapiepraktijken in Haarlem en omgeving die op het gebied van valpreventie het programma Otago gebruiken. Alle deelnemende fysiotherapeuten zijn opgeleid tot Otago-instructeur. Otago is een individueel oefenprogramma voor het behoud van kracht en evenwicht. Lees verder bij “Oefenprogramma”.
Verder hebben wij als uitvoerende Sta Sterk praktijken overleg met de huisartsen, thuiszorg en zo nodig met ergotherapeut e/o diëtiste.

Aanleiding om Sta Sterk! op te zetten

Onder senioren is vallen een groot probleem met vaak ingrijpende, persoonlijke, maatschappelijke en financiële gevolgen. Jaarlijks vallen ongeveer één miljoen 65-plussers. Soms met ernstige gevolgen waar men op oudere leeftijd vaak moeilijk van herstelt. Gezien de vergrijzing in Nederland wordt er verwacht dat het aantal valincidenten toe zal nemen. Er worden jaarlijks 89.000 senioren behandeld op de spoedeisende hulp als gevolg van een val in en of om het huis. De directe medische kosten van een ziekenhuisopname of een behandeling op de spoedeisende hulp behandeling bedraagt gemiddeld €9.100,-. Daarnaast heeft een val negatieve gevolgen voor de mobiliteit, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de ouderen. Wat vaak leidt tot valangst en inactiviteit. Het risico om te vallen wordt vaak groter door verval van kracht en/of coördinatie. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van valpreventie. Uit onderzoek komt naar voren dat er tot 40% minder valincidenten optreden bij mensen die het individuele oefenprogramma Otago hebben gevolgd.