Voor professionals

Meerdere professionals in de eerste lijns gezondheidszorg hebben te maken met het probleem van de vallende oudere. Deze professionals hebben verschillende aandachtsgebieden en daaruit voortvloeiende taken die kunnen leiden tot een efficiënte aanpak van valpreventie.

Huisarts en/of POH 

Screenen op:

  • medicatie (> 5 verschillende medicatie),
  • een te lage orthostatische bloeddruk,
  • visus,
  • valangst,
  • voetproblematiek,
  • fractuurpreventie (opsporen en behandelen osteoporose)

Indien oefenprogramma Otago geïndiceerd is: verwijzing fysiotherapie voor aan huis behandeling bij een praktijk die aangesloten is bij Sta Sterk!

Thuiszorgwerkers

Thuiszorgwerkers kunnen bij het constateren van valangst, valgevaar of met een valgeschiedenis doorverwijzen naar de huisarts of fysiotherapeut. Ook kunnen zij de betreffende oudere of diens familie/mantelzorger wijzen op dit trainingsprogramma.

Fysiotherapeut

Screenen op het gebied van kracht, evenwicht en valangst.

  • Het Otago oefenprogramma wordt het eerste half jaar uitgevoerd in minimaal 6 huisbezoeken.
  • Na 6 maanden zal er ter controle een maandelijks telefonisch consult worden uitgevoerd om de vorderingen bij te houden en indien nodig het oefenprogramma bij te sturen.

Ergotherapeut

Een ergotherapeut kan een quickscan op omgeving en gedrag uitvoeren. Zo nodig volgt hierop advies voor aanpassingen in huis en kunnen zij eventuele benodigde hulpmiddelen verzorgen.

Diëtist

Begeleiding indien er sprake is van overgewicht of ondervoeding.